Výskum a vývoj

Výroba

16

15 roky výskumu a vývoja tímu senzorových technológií;
Môže byť vyvinutý dopredu alebo dozadu;
Počítačový trojrozmerný návrh;
Analýza konečných prvkov PEA;
Návrh prototypu, overenie, technická analýza;
Test a overenie výkonu prototypu / schválenie prvej dávky;
Overiť PPAP;
Výkonnostný experiment rôznych komplexných indexov;
EMC test elektromagnetickej kompatibility;

Experimentálne projekty, ktoré je možné dokončiť v rámci podnikovej platformy pre výskum a vývoj:
Experiment pri vysokej a nízkej teplote.
Experiment so soľnou hmlou.
Experiment s konštantnou teplotou a vlhkosťou.
Pokus o trvanlivosť podľa MAF.
SENZOR dynamický experiment s vysokou a nízkou teplotou.
Experiment nárazom pri vysokej a nízkej teplote.
Experiment trvanlivosti SNÍMAČA.
Dynamický experiment s vysokou a nízkou teplotou MAF.
Poklesový experiment.
Kľúčové údaje o veľkosti projekcie.
Simulovaný experiment s vibráciami automobilu.
Trojrozmerný vibračný experiment.
Experiment trvanlivosti drôtu.
Napínací experiment.
Pokus o utesnenie pod vysokým tlakom.
Experiment s nárazom pod vysokým tlakom.
Inštalačný experiment IP.
Pokus o chemickú odolnosť.

17